Dla Ciebie

W czym Cię wesprę?


W zbudowaniu poczucia własnej wartości.


We wzmocnieniu pewności siebie.


W stawianiu granic i w ćwiczeniu komunikacji asertywnej.


W świadomym kreowaniu swojego życia.
W wychodzeniu z braku do obfitości.

W jakich obszarach Cię poprowadzę?

We wzroście samoświadomości
i docenianiu swoich zasobów, talentów i umiejętności.

W drodze ku sobie autentycznej.

W transformacji przekonań
z tych niesłużących
na wspierające.

W czym Ci pomogę?

W uwalnianiu emocji.

W nawiązaniu kontaktu
z emocjami.

W wyjściu z poczucia braku, bezsilności i niemocy.

Co dla Ciebie przygotowałam?

Copyright © 2024. Wzrastam.com